0511.6.537.689

CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ
CHẤT DINH DƯỠNG CHO GIA ĐÌNH BẠN

Hạt Chia là một trong những nguồn dầu thực vật Omega 3 và Omega 6 giàu nhất trong tự nhiên. Trong hạt CHIA chứa omega 3 cao hơn cả cá hồi và đặc biệt không chứa các thành phần thủy ngân độc ngân độc hại như cá biển...

XEM TIẾP

SẢN PHẨM HẠT CHIA

Chia Seed Black 150g

Chi tiết 129.000 VNĐ/Gói

Chia Seed Black 500g

Chi tiết 399.000 VNĐ/Gói

Chia Seed Black 1Kg

Chi tiết 719.000 VNĐ/Hộp